logo

LISTEN TO THE VOICE OF EVERY CUSTOMER

YiXing Wellknit Container-Bag Co.,Ltd

Wellknit

Address: South Industrial Park,Wanshi Town,Yixing,Jiangsu,China

Address: Luyu,Zhakou,Heqiao,Yixing,Jiangsu,China

Wellknit

Tel: Manager Lu   13601532000

Wellknit
Wellknit

Tel: Manager Pan  13771360703

Wellknit
Wellknit

Tel: Manager Ma  13771308630

Wellknit
Wellknit

Tel: Manager Wang  13585035499

Wellknit

Message